Zoek & boek

Loyalty Club Privacy Policy


1. Inleiding
Wij zijn Stena Line Scandinavia AB met ondernemingsregistratienummer 556231-7825 ("Stena Line") en als gegevensverwerker verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alle verwijzingen in dit privacybeleid naar "wij", "ons" of "onze" moeten worden beschouwd als een verwijzing naar Stena Line. Onze contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van dit privacybeleid. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Onze loyaliteitsclubs Extra Blue, Extra Gold of Business Traveller worden hieronder aangeduid als de "Loyalty Clubs".

De volgende sites worden aangeduid als onze "Websites":
https://www.stenaline.se/, https://www.stenaline.no/, https://www.stenaline.dk/, https://www.stenaline.cz/, https://www.stenaline.de/, https://www.stenaline.ee/, https://www.stenaline.es/, https://www.stenaline.fi/, https://www.stenaline.fr/, https://www.stenaline.co.uk/, https://www.stenaline.ie/, https://www.stenaline.it/https://www.stenaline.lt/, https://www.stenaline.lv/, https://www.stenaline.nl/, https://www.stenaline.pl/, https://www.stenaline.ru/, https://www.stenalinetravel.com/

Onze websites en andere communicatiesystemen (e-mail, telefoon, ondersteunend contact, social media, chat en papieren formulieren) die u gebruikt in verband met het lidmaatschap van de Loyalty Club worden hieronder aangeduid als onze "Loyalty Club Services".

2. Bereik van privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u lid bent van een van onze Loyalty Clubs en onze Loyalty Club Services gebruikt. Dit privacybeleid bevat onder meer informatie over de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, met wie we deze delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Als u informatie wenst te verkrijgen over onze verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u een klant of websitebezoeker bent, raadpleeg dan het privacybeleid van Stena Line voor boekingsklanten en bezoekers van websites Privacybeleid.

Voor informatie over hoe we omgaan met cookies, zie ons Cookiebeleid.

3. Welke categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken wij?
Stena Line verwerkt de volgende categorieën persoonlijke gegevens:
(a) Naam;
(b) Geboortedatum;
(c) Geslacht;
(d) Contactgegevens (adres, telefoon en/of mobiel telefoonnummer en e-mailadres);
(e) Lidmaatschapinformatie Loyalty Club (type lidmaatschap Extra Blue, Extra Gold of Business Traveller)), lidmaatschapsnummer, tijd als lid, tijd lidmaatschapsniveau en lidmaatschapspunten);
(f) Wachtwoord;
(g) Transactiegeschiedenis (datum, transactietype, transactiegegevens en verdiende punten);
(h) Boekingsgeschiedenis;
(i) Site-informatie op basis van uw IP-adres;
(j) Browserinformatie (browserversie); en
(k) Uw werkgever en functie (voor zakenreizigers).

4. Waar halen we uw persoonlijke gegevens vandaan?
Stena Line verzamelt uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u wanneer u zich registreert als lid van een van onze Loyalty Clubs, wanneer u onze Loyalty Club Services gebruikt, wanneer u een reis boekt of wanneer u een transactie uitvoert waarmee u Loyalty Club-lidmaatschapspunten verdient of wanneer u dergelijke punten als betaling gebruikt.

Stena Line verzamelt ook persoonlijke gegevens van reisbureaus die u hebt geïnstrueerd om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De informatie wordt bewaard in het land waar de reisagent de persoonsgegevens opslaat.

5. Wat gebeurt er als u ons de gevraagde persoonlijke gegevens niet verstrekt?
Vanwege de aard van het Loyalty Club-lidmaatschap is het noodzakelijk dat u ons de persoonlijke gegevens verstrekt zoals hierboven beschreven in Deel 3 om lid te worden en te blijven van onze Loyalty Club(s). Als u ons de persoonlijke gegevens niet verstrekt, is het dus niet mogelijk om u Loyalty Club-lidmaatschap aan te bieden.

6. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke gegevens en wat is de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerkingsactiviteiten?
Stena Line verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden. Voor elk doel moet Stena Line een rechtsgrondslag hebben. Een rechtsgrondslag zou bijvoorbeeld kunnen zijn (i) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan u een partij bent, of (ii) dat Stena Line of een derde een rechtmatig belang heeft om de persoonlijke gegevens te verwerken die niet wordt opgeheven door uw belang om de persoonlijke gegevens niet te laten verwerken. Onder elk hierna genoemde doel wordt de rechtsgrondslag waar Stena Line van uitgaat, geïdentificeerd.

  (a) Aanbieden van Extra Loyalty Club-lidmaatschap
  Stena Line maakt gebruik van naam, contactgegevens, Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie, transactiegeschiedenis en boekingsgeschiedenis om uw lidmaatschap, uw verdiende en gebruikte punten te beheren evenals uw lidmaatschapsniveau en om u te voorzien van onze contractuele Loyalty Club Services in overeenstemming met het Extra Loyalty Programme Algemene Voorwaarden. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen jegens u.


  (b) Aanbieden van Business Traveller-lidmaatschap
  Stena Line maakt gebruik van naam, contactgegevens, Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie, transactiegeschiedenis, boekingsgeschiedenis, uw werkgever en functie het lidmaatschap van uw werkgever, uw verdiende en gebruikte punten te beheren evenals uw lidmaatschapsniveau en om u te voorzien van onze contractuele Loyalty Club Services in overeenstemming met de Business Traveller Programme-lidmaatschapsovereenkomst. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


  (c) Aanbieden van Loyalty Club Services
  Stena Line gebruikt de naam, contactgegevens, Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie, uw werkgever en functie om met u te communiceren wanneer u onze Loyalty Club Services gebruikt. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


  (d) Verbeteren van Loyalty Club Services
  Om onze Loyalty Club Services te verbeteren (om fouten snel en gemakkelijk te identificeren en om conversieproblemen met website te verbeteren, de interface te wijzigen, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de informatie die u zoekt of om relevante aanbiedingen te markeren op de website), zullen we naam, contactgegevens, site-informatie op basis van uw IP-adres, browserinformatie, Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie en transactiegeschiedenis gebruiken om statistieken te verkrijgen over hoe u onze Services gebruikt. Wij doen dit door uw gebruik van onze Services te analyseren. Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze Loyalty Club Services te verbeteren, gebruiken we voor zover mogelijk in samengevoegde vorm. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


  (e) Misbruik van Loyalty Club Services voorkomen
  Voorzover nodig kunnen de naam, de contactgegevens en het lidmaatschapsnummer (zoals relevant in elk specifiek geval) worden gebruikt om misbruik en fraude te voorkomen. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


  (f) Aanbieden van aanbiedingen, kortingen en upgrades op basis van uw aankoop
  Bovendien gebruiken we naam, contactgegevens en Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie om u aanbiedingen en upgrades aan te bieden op basis van uw aankoop in verband met uw Loyalty Club-lidmaatschap. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


  (g) Directe marketing
  We gebruiken de naam, contactgegevens en de Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie voor zover u ons dergelijke persoonlijke gegevens hebt verstrekt wanneer u onze Loyalty Club Services gebruikt om nieuwsbrieven, aanbiedingen en relevante informatie over onze Loyalty Club Services toe te sturen. Wij sturen u deze per mail, sms, e-mail en andere vormen van elektronische communicatie. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

  U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van directe marketing zoals beschreven in deel 6 (f)-(g). Als u dit doet, zal Stena Line u geen directe marketingberichten meer sturen.


  (h) Behandeling van klachten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingen
  Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend als relevant in elk specifiek geval om klachten te behandelen of om rechtsvorderingen te verdedigen en of vast te stellen. Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang.


7. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Om de hierboven vermelde doelen te vervullen deelt Stena Line uw persoonlijke gegevens met de volgende ontvangers.
(a) Stena Rederi AB
(b) Stena Line Travel Group AB
(c) Stena Line Ltd.
(d) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(e) Stena Line BV
(f) Stena Line GmbH & Co. KG
(g) Stena Line Danmark A/S
(h) Stena Line Norge AS
(i) Stena Line Polska sp.z o.o.
(j) UAB Stena Line 
(k) SIA Stena Line
(l) Reclame en regetargetingplatforms, zoals Google Adwords, YouTube en Facebook
(m) Serviceleveranciers die we inschakelen om u diensten te bieden zoals webhostingbedrijven, postorderbedrijven, analysediensten, informatie-technologieaanbieders, event-hostingdiensten etc.


8. Dragen we uw persoonlijke gegevens over buiten de EU/EER?
Stena Line kan enkele van uw persoonlijke gegevens overdragen aan de hieronder vermelde landen buiten de EU/EER. Als de EU-commissie niet heeft vastgesteld dat een hieronder vermeld een passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens waarborgt, dan zullen wij een beschrijving geven van de door ons uitgevoerde voorzorgsmaatregelen of van de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Land

Voorzorgsmaatregelen

Verenigde Staten van Amerika

The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 
U kunt een kopie van de hierboven beschreven voorzorgsmaatregelen verkrijgen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer. Zie deel 11 in dit privacybeleid voor contactgegevens.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Doel

Aard persoonlijke gegevens

Opslagperiode

Aanbieden van Extra Loyalty Club-lidmaatschap en/of Business Traveller-lidmaatschap

Naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, Loyalty Club-lidmaatschapsinformatie, wachtwoord, transactiegeschiedenis en boekingsgeschiedenis, uw werkgever en functie

Voor de tijd dat u een geregistreerd lid bent van een van onze Loyalty Clubs

Verbeteren van Loyalty Club Services

Site-informatie op basis van uw IP-adres en browser-informatie

Gedurende 26 maanden nadat u onze Loyalty Club Services hebt gebruikt

Behandelen van klachten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingen

Persoonlijke gegevens die relevant zijn om klachten van de Loyalty Club te beoordelen of om rechtsvorderingen te verdedigen en of vast te stellen

Zolang als uw persoonlijke gegevens redelijkerwijs vereist zijn om rechtsvorderingen te verdedigen en/of vast te stellen (dit zal over het algemeen de lengte van de relevante wettelijke verjaring zijn)


10. Welke rechten hebt u?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten die u hebt op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De uitoefening van deze rechten is kosteloos en u kunt de rechten uitoefenen door een e-mail of brief te sturen naar de contactpersonen die aan het einde van dit document staan vermeld. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.
 
Als lid van Loyalty Club hebt u altijd de mogelijkheid om de informatie die we over u hebben te laten verwijderen of te laten corrigeren. U kunt uw gegevens bewerken door op de link naar “Mijn profiel” te klikken nadat u bent ingelogd op de Loyalty Club-ledenpagina op de website. Als u een e-mail ontvangt, kunt u bovendien naar uw persoonlijke profiel linken om dit profiel bij te werken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen met betrekking tot uw rechten (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).

Houd er rekening mee dat Stena Line een verzoek altijd zal beoordelen om te bepalen of het verzoek geldig is. Alle onderstaande rechten zijn niet absoluut en uitzonderingen kunnen van toepassing zijn.

Naast de hieronder genoemde rechten hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Stena Line.

(a) Recht op toegang. U bent op verzoek gerechtigd een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die Stena Line verwerkt en ook om aanvullende informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stena Line.

(b) Recht op rectificatie. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren en/of aan te vullen als deze onjuist en/of onvolledig zijn.

(c) Recht op het wissen van gegevens. U hebt het recht om te verzoeken dat Stena Line uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijdert in de volgende omstandigheden:
- de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
- u trekt uw toestemming in voor een verwerkingsactiviteit en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
- u maakt een geldig bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
- de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
- de persoonlijke gegevens moeten worden gewist voor naleving van een wettelijke verplichting.

(d) Recht om de verwerking te beperken. U hebt het recht om te verzoeken dat Stena Line de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt in de volgende omstandigheden:
- de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt onderzocht; 
- de verwerking is onrechtmatig of is niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar u verzet zich tegen de uitwissing van persoonlijke gegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
- Stena Line heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar u hebt de persoonlijke gegevens nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
- u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dat bezwaar wordt gecontroleerd.

(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u aan Stena Line heeft verstrekt om deze aan een andere dienstverlener door te geven als de verwerking van de persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract.

(f) Algemeen recht op bezwaar. U hebt het algemene recht, om te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd zijn op de rechtmatige belangen van Stena Line. Als u bezwaar maakt, moeten wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor een dergelijke verwerking of dat we de persoonlijke gegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(g) Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. U hebt het recht om, te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u dit doet, mag Stena Line uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt contact met ons opnemen via de volgende communicatiekanalen:
Hoofdkantoor:
Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Sweden
Telefoon: (+46) 770 - 57 57 00
E-mail: info.se@stenaline.com

Nationale dochteronderneming (gegevensverwerker namens Stena Line):
Stena Line BV
Stationsweg 10
3151 HS HOEK VAN HOLLAND
Telefoon: +31 (0)174 - 389 333
E-mail: info.nl@stenaline.com

Houd er rekening mee dat we een zogenaamde Data Protection Officer hebben aangewezen met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt onze Data Protection Officer, Wiebke Jensen, bereiken op dpo@stenaline.com.