Zoek & boek

Privacy Policy


1. Inleiding
Wij zijn Stena Line Scandinavia AB met ondernemingsregistratienummer 556231-7825 ("Stena Line") en als gegevensverwerker verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alle verwijzingen in dit privacybeleid naar "wij", "ons" of "onze" moeten worden beschouwd als een verwijzing naar Stena Line. Onze contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van dit privacybeleid. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De volgende sites worden aangeduid als onze "Websites":
https://www.stenaline.se/, https://www.stenaline.no/, https://www.stenaline.dk/, https://www.stenaline.cz/, https://www.stenaline.de/, https://www.stenaline.ee/, https://www.stenaline.es/, https://www.stenaline.fi/, https://www.stenaline.fr/, https://www.stenaline.co.uk/, https://www.stenaline.ie/, https://www.stenaline.it/, https://www.stenaline.lt/, https://www.stenaline.lv/, https://www.stenaline.nl/, https://www.stenaline.pl/, https://www.stenaline.ru/, https://www.stenalinetravel.com/, https://www.wyjazdygrupowe.pl/

Onze websites en andere communicatiesystemen (e-mail, telefoon, ondersteunend contact, social media, chat en papieren formulieren) worden hieronder aangeduid als onze "Diensten".

2. Bereik van privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u als klant en/of bezoeker op de website onze diensten gebruikt, ook als we uw persoonlijke gegevens verkrijgen van een boekingsagent die u of het bedrijf waarbij u in dienst bent, heeft gecontracteerd. Dit privacybeleid bevat onder meer informatie over de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, met wie we deze delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Als u informatie wilt over onze verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u lid bent van een van onze Loyalty Clubs (Extra Blue, Extra Gold of Business Traveller), raadpleeg dan het Loyalty Club-privacybeleid van Stena Line.

Voor informatie over hoe we omgaan met cookies, zie ons Cookiebeleid.

3. Welke categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken wij?
Stena Line verwerkt de volgende categorieën persoonlijke gegevens:
(a) Naam;
(b) Geboortedatum;
(c) Leeftijdsgroep (kinderen tussen 0 - 3 en 4 - 15);
(d) Geslacht;
(e) Contactgegevens (adres, telefoon en/of mobiel telefoonnummer en e-mailadres);
(f) Betalingsgegevens (vouchers en betalingstype);
(g) Aantal reizende kinderen (indien van toepassing);
(h) Boekingsreferentienummer;
(i) Reisroutegegevens over uw reis(reizen): (bestemming, reistijden, aankomst- en vertrekdatum, aantal reizigers, keuze voor cabine- of lounge-stoel, cabinenummer, voorbestellingen (maaltijden, dranken of snacks), eventueel gehuurd beddengoed of babywiegjes, huisdier (voor zover u ons dergelijke gegevens verstrekt), speciale verzoeken voor zover aan ons verstrekt en eventuele vereiste annuleringsverzekeringen);
(j) Voertuiginformatie (type voertuig (auto, camper, fiets en/of aanhangwagen) en registratienummer van het voertuig);
(k) Uw grenswinkel en orders/boodschappenlijsten aan boord;
(l) Boekingsgeschiedenis;
(m) Gebruikte promotiecode(s) en beveiligingscodes (gebruikt om promotiecodes te verifiëren);
(n) Verkoopeigenaar (de markt waar u een reis boekt of gebruik maakt van onze Diensten);
(o) Nationaliteit;
(p) Gegevens van paspoorten of identificatiedocumenten;
(q) Gastenlijstgegevens (boekende klant en reisgenoten);
(r) Identificatienummer van uw huisdier
(s) Informatie over wie zich opgeeft als ouder van een minderjarige;
(t) Datum van schorsing (indien een passagier de veiligheid van regelgeving aan boord schendt);
(u) Informatie over handicaps (in de mate die aan ons worden verstrekt als u hulp nodig hebt, een auditieve beperking heeft, medicatie nodig heeft, een rolstoel nodig heeft of visueel gehandicapt bent);
(v) Site-informatie op basis van uw IP-adres;
(w) Browserinformatie (browserversie);
(x) Loyalty Club-lidmaatschapsnummer;
(y) Antwoorden op klanttevredenheidsonderzoeken in zoverre door u geleverd (naam, telefoonnummer en e-mail); en
(z) Uw werkgever en functie (voor zakenreizigers).

4. Waar halen we uw persoonlijke gegevens vandaan?
Stena Line verzamelt uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u wanneer u een reis boekt, accommodatie boekt, een reservering of aankoop doet of op een andere manier gebruik maakt van onze Diensten (door bezoek van onze Website of door contact met ons op te nemen).

Stena Line verzamelt ook persoonlijke gegevens van reisbureaus die u hebt geïnstrueerd om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De informatie wordt bewaard in het land waar de reisagent de persoonsgegevens opslaat.

5. Wat gebeurt er als u ons de gevraagde persoonlijke gegevens niet verstrekt?
Om een reis te boeken via onze Diensten is het noodzakelijk dat u ons de persoonlijke gegevens verstrekt zoals hierboven beschreven in Deel 3(a) - (n). Als u ons de persoonlijke gegevens niet verstrekt, zullen wij niet aan uw verzoek of aan contractuele verplichtingen jegens u kunnen voldoen en u zult u derhalve geen reis kunnen boeken door het gebruik van onze Diensten.

6. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonlijke gegevens en wat is de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerkingsactiviteiten?
Stena Line verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden. Voor elk doel moet Stena Line een rechtsgrondslag hebben. Een rechtsgrondslag zou bijvoorbeeld kunnen zijn (i) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan u een partij bent, of (ii) dat Stena Line of een derde een rechtmatig belang heeft om de persoonlijke gegevens te verwerken die niet wordt opgeheven door uw belang om de persoonlijke gegevens niet te laten verwerken. Onder elk hierna genoemde doel wordt de rechtsgrondslag waar Stena Line van uitgaat, geïdentificeerd. Als uw toestemming wordt geïdentificeerd als de rechtsgrondslag voor een hieronder vermeld doel, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor een dergelijk doel zonder uw toestemming daarvoor te hebben verkregen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door gebruik te maken van afmeldingslinks in e-mails of door naar het voorkeurscentrum te gaan dat deel uitmaakt van het gedeelte Mijn pagina's van onze website. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking.

(a) Leveren van reizen, accommodatie en contractuele diensten
Stena Line gebruikt naam, geboortedatum, leeftijd groep, geslacht, contactgegevens, betalingsgegevens, aantal reizende kinderen, boekingsreferentienummer, reisroutegegevens over uw reis(reizen), voertuiginformatie, uw grenswinkel en orders/boodschappenlijsten aan boord, boekingsgeschiedenis, gebruikte promotiecode(s) en beveiligingscodes en verkoopeigenaar om uw geboekte reizen, accommodatie, eventuele voorbestellingen Diensten te beheren en te verzorgen in overeenstemming met de Reisvoorwaarden en Vervoersvoorwaarden. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen jegens u.

(b) Leveren van onze Diensten
Stena Line gebruikt de naam en contactgegevens om met u te communiceren wanneer u onze Diensten gebruikt. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(c) Beheer
Stena Line gebruikt de gastenlijstinformatie voor terugbetalingen, verzekeringsberichten en klachten van klanten met betrekking tot uw boeking(en). Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(d) Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Stena Line verwerkt:
- de informatie over de handicap die u ons verstrekt om u te voorzien van eventuele gevraagde hulp tijdens uw reis overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers bij reizen over zee en binnenwateren.

- uw betalingsgegevens voor ons om betalingsgegevens, naam, Loyalty Club-lidmaatschapsnummer en contactgegevens op te slaan in overeenstemming met de Boekhoudwet (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) en/of met wet- en regelgeving van toepassing op de relevante lokale markt.

- uw naam, geslacht, leeftijdsgroep en informatie over handicaps (voor zover u ons dergelijke informatie verschaft) om passagierslijsten bij te houden overeenkomstig Richtlijn 1998/41/EU inzake de registratie van personen die varen aan boord van passagiersschepen die opereren naar of vanuit havens van de lidstaten van de Gemeenschap.

- uw naam, geslacht, geboortedatum, leeftijdsgroep, nationaliteit, paspoort- of identificatiedocumentgegevens om passagierslijsten bij te houden en identiteitscontroles uit te voeren in overeenstemming met de Veiligheidsregeling (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) en/of met wet- en regelgeving van toepassing op de relevante lokale markt.

- indien van toepassing, uw naam, geboortedatum en paspoort- of identificatiedocument voor zover deze informatie wordt opgenomen in lijsten van verboden passagiers die wij van de politie ontvangen. We gebruiken dergelijke lijsten om te voorkomen dat personen met Stena Line reizen om te voldoen aan de dan geldende wet- en regelgeving. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.

(e) Hulp verlenen aan passagiers met een handicap
Stena Line verwerkt de informatie over handicaps die u ons verstrekt om u te voorzien van gevraagde hulp in verband met geboekte reizen, accommodatie en onze Diensten. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw expliciete toestemming.

(f) Verbeteren van onze Diensten
Om onze Diensten te verbeteren (om fouten snel en gemakkelijk te identificeren en te verhelpen en om conversieproblemen met website op te lossen, om de interface te wijzigen, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de informatie die u zoekt of om relevante aanbiedingen op de website te markeren), zullen we naam, contactgegevens, site-informatie op basis van uw IP-adres, browserinformatie, boekingsreferentienummer en reisroutegegevens over uw reis(reizen) gebruiken om statistieken te verkrijgen over hoe u onze Diensten gebruikt. Wij doen dit via klanttevredenheidsonderzoeken en marktonderzoek of door uw gebruik van onze Diensten te analyseren. Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze Diensten te verbeteren, gebruiken we deze voor zover mogelijk in samengevoegde vorm. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(g) Misbruik van Diensten voorkomen
Voorzover nodig kunnen uw naam, adres en IP-adres (zoals relevant in elk specifiek geval) worden gebruikt om misbruik en creditcardfraude te voor-komen. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(h) Voorkomen dat geschorste personen reizen boeken
Stena Line slaat datum van schorsing, naam, geboortedatum (persoonlijke identiteitsnummer voor Zweedse burgers) en boekingsreferentienummer op van passagiers die onze veiligheid aan boord hebben geschonden om te voorkomen dat dergelijke personen reizen boeken. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(i) Aanbieden van aanbiedingen, kortingen en upgrades op basis van uw aankoop
Bovendien gebruiken we naam, contactgegevens en reisroutegegevens om u kortingen en upgrades aan te bieden op basis van uw aankoop. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(j) Directe marketing
We gebruiken de naam, contactgegevens, reisroute-informatie over uw reis(reizen) en de boekingsgeschiedenis voor zover u ons dergelijke persoonlijke gegevens hebt verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt om nieuwsbrieven, aanbiedingen, relevante informatie over onze Diensten en herinneringen aan gestarte maar onvolledige boekingen toe te sturen. Wij sturen u deze per mail, sms, e-mail en andere vormen van elektronische communicatie. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van directe marketing zoals beschreven in deel 6 (i) - (j). Als u dit doet, zal Stena Line u geen directe marketingberichten meer sturen.

(k) Behandeling van klachten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingen
Wij gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend als relevant in elk specifiek geval om klachten te behandelen of om rechtsvorderingen te verdedigen en of vast te stellen. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

(l) Aantonen van naleving van een wettelijke verplichting
Stena Line bewaart documentatie van paspoort- en identificatiegegevens en informatie over wie zegt een ouder van een minderjarige te zijn bij het uitvoeren van identificatiecontroles aan relevante instanties aan te tonen dat we voldoen aan de eis inzake identiteitscontrole in de Veiligheidscontrole (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) en/of met wet- en regelgeving van toepassing op de relevante lokale markt. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

7. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Om de hierboven vermelde doelen te vervullen deelt Stena Line uw persoonlijke gegevens met de volgende ontvangers.
(a) Stena AB (publ)
(b) Stena Rederi AB
(c) Stena Line Travel Group AB
(d) Externe betalingsaanbieders
(e) Stena Line Ltd.
(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(g) Stena Line BV
(h) Stena Line GmbH & Co. KG
(i) Stena Line Danmark A/S
(j) Stena Line Norge AS
(k) Stena Line Polska Sp.z o.o
(l) UAB Stena Line
(m) SIA Stena Line
(n) Retail & Food Services in Sweden AB
(o) Andere veerdiensten, busdiensten, toeristengidsen, entiteiten die accommodatiediensten leveren en andere contractanten (waar dit nodig is om uw geboekte reis te leveren)
(p) Politie, douane of andere autoriteiten
(q) Verzekeringsmaatschappijen (bv. Allianz, Axa)
(r) Scandinfo (voor klanttevredenheidsonderzoeken)
(s) Onze externe callcenters: Moranti in Denemarken, Zweden en Noorwegen en Transcom in Duitsland en Litouwen
(t) Onze externe checkin-teams: Sartori & Berger; Port of Kiel Seehafen Kiel
(u) Reclame en retargetingplatforms, zoals Google Adwords, YouTube en Facebook
(v) Serviceleveranciers die we inschakelen om u diensten te bieden zoals webhostingbedrijven, postorderbedrijven, analysediensten, informatie-technologieaanbieders, event-hostingdiensten etc.

8. Dragen we uw persoonlijke gegevens over buiten de EU/EER?
Stena Line kan enkele van uw persoonlijke gegevens overdragen aan de hieronder vermelde landen buiten de EU/EER. Als de EU-commissie niet heeft vastgesteld dat een hieronder vermeld een passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens waarborgt, dan zullen wij een beschrijving geven van de door ons uitgevoerde voorzorgsmaatregelen of van de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.       

Land

Voorzorgsmaatregelen

Verenigde Staten van Amerika

The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)


U kunt een kopie van de hierboven beschreven voorzorgsmaatregelen verkrijgen door contact op te nemen met onze Data Protection Officer. Zie deel 11 in dit privacybeleid voor contactgegevens.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Doel

Type persoonsgegevens

Bewaartermijn

Leveren van aanbiedingen, kortingen en upgrades op basis van uw aankoop

Naam, contactgegevens, reisroutegegevens en boekingsgeschiedenis

Tot 2 jaar na afloop van de klantenrelatie.

Verbeteren van onze Diensten

Site-informatie op basis van uw IP-adres en browser-informatie

Gedurende 26 maanden nadat u onze Diensten hebt gebruikt.

Direct marketing

E-mailadres, verkoopeigenaar, naam en eerdere bestemmingen

Zolang u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Leveren van reizen, accommodatie en contractuele diensten

Naam, geboortedatum, leeftijdsgroep, geslacht, contactgegevens, betalingsgegevens, aantal reizende kinderen, boekingsreferentienummer, reisroutegegevens, voertuiginformatie, identificatienummer van uw huisdier, uw grenswinkel en orders/boodschappenlijstje aan boord, verkoopeigenaar, gebruikte promotiecode(s) en beveiligingscodes

Tot 14 maanden na voltooiing van de reis.

Aantonen van naleving van een wettelijke verplichting

Gegevens over paspoorten of identificatiedocumenten en Informatie over wie zich opgeeft als ouder van een minderjarige

Voor een periode van 3 maanden om aan de bevoegde autoriteiten te kunnen aantonen dat wij voldoen aan de Veiligheidsregeling voor schepen (Sw. Fartygssäkerhetsförord-ningen (2003:438)) en/of met wet- en regelgeving van toepassing op de relevante lokale markt.

Voldoen aan wettelijke verplichting

Naam, geboortedatum, paspoort- of identificatie-documenten (met betrekking tot verboden passagiers)

Tot 6 maanden na een lijst van verboden passagiers door de politie wordt vervangen door een bijgewerkte versie.

Voorkomen dat geschorste personen reizen boeken

Naam, datum van schorsing, geboortedatum (persoonlijk identificatienummer voor Zweedse burgers) en boekingsreferentienummer

Tot 2 jaar na de datum van schorsing.

Beheer

Gastenlijstinformatie

Tot 6 maanden na voltooiing van de reis.

Voldoen aan wettelijke verplichting

Handicapgegevens

Tot 1 maand na voltooide reis om u te kunnen voorzien van gevraagde hulp tijdens uw reis met betrekking tot uw geboekte reis (reizen), accommodatie en bestellingen/aankopen in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen jegens u en Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers bij reizen over zee en binnenwateren.

Voldoen aan wettelijke verplichting

Betalingsgegevens, naam, contactgegevens, boekingsreferentienummer, reisroute- en voertuiginformatie en Loyalty Club-lidmaatschapsnummer

Tot 10 jaar in overeenstemming met de Boekhoudwet (Sw. Bokföringslag (1999:1078) en/of met wet- en regelgeving van toepassing op de relevante lokale markt.

Voldoen aan wettelijke verplichting

Naam, geslacht, geboortedatum, leeftijdsgroep, nationaliteit en informatie over handicaps

Voor de tijd tot het schip zijn bestemming bereikt en vervolgens gedurende 24 uur in overeenstemming met de Veiligheidsregeling voor schepen (Sw. Fartygsäkerhetsförord-ningen (2003:438)) en/of met wet- en regelgeving die van toepassing is op de relevante lokale markt en Richtlijn 1998/41/EU betreffende de registratie van personen die varen aan boord van passagiersschepen die opereren naar of vanuit havens van de lidstaten van de Gemeenschap.

Behandelen van klachten van klanten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingen

Uitsluitend relevante persoonlijke gegevens

Zolang als uw persoonlijke gegevens redelijkerwijs vereist zijn voor Stena Line om klachten van klanten te behandelen en/of rechtsvorderingen te verdedigen en/of vast te stellen (dit zal over het algemeen de lengte van de relevante wettelijke verjaring zijn).

Klachten van klanten afhandelen

De persoonlijke gegevens die u verstrekt in uw:

  • gestarte maar niet afgeronde boeking, of

  • afgeronde maar niet betaalde boeking

Tot een maand nadat we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen.


10. Welke rechten hebt u?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten die u hebt op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De uitoefening van deze rechten is kosteloos en u kunt de rechten uitoefenen door een e-mail of brief te sturen naar de contactpersonen die aan het einde van dit document staan vermeld. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

Daarnaast, als u een e-mail ontvangt over een reservering die u hebt gemaakt via onze Diensten, kunt u naar uw reservering linken om deze bij te werken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen met betrekking tot uw rechten (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).

Houd er rekening mee dat Stena Line een verzoek altijd zal beoordelen om te bepalen of het verzoek geldig is. Alle onderstaande rechten zijn niet absoluut en uitzonderingen kunnen van toepassing zijn.

Naast de hieronder genoemde rechten hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Stena Line.

(a) Recht op toegang. U bent op verzoek gerechtigd een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die Stena Line verwerkt en ook om aanvul-lende informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stena Line.

(b) Recht op rectificatie. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren en/of aan te vullen als deze onjuist en/of onvolledig zijn.

(c) Recht op het wissen van gegevens. U hebt het recht om te verzoeken dat Stena Line uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijdert in de volgende omstandigheden:
- de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
- u trekt uw toestemming in voor een verwerkingsactiviteit en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
- u maakt een geldig bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
- de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
- de persoonlijke gegevens moeten worden gewist voor naleving van een wettelijke verplichting.

(d) Recht om de verwerking te beperken. U hebt het recht om beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken in de volgende omstandigheden:
- de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt onderzocht;
- de verwerking is onrechtmatig of is niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar u verzet zich tegen de uitwissing van persoonlijke gegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
- Stena Line heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig, maar u hebt de persoonlijke gegevens nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
- u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dat bezwaar wordt gecontroleerd.

(e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u aan Stena Line heeft verstrekt om deze aan een andere dienstverlener door te geven als de verwerking van de persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een contract.

(f) Algemeen recht op bezwaar. U hebt het algemene recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd zijn op de rechtmatige belangen van Stena Line. Als u bezwaar maakt, moeten wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor een dergelijke verwerking of dat we de persoonlijke gegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(g) Recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. U hebt het recht om, te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u dit doet, mag Stena Line uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt contact met ons opnemen via de volgende communicatiekanalen:
Hoofdkantoor:
Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Sweden
Telefoon: (+46) 770 - 57 57 00
E-mail: info.se@stenaline.com

Nationale dochteronderneming (gegevensverwerker namens Stena Line):
Stena Line BV
Stationsweg 10
3151 HS HOEK VAN HOLLAND
Telefoon: +31 (0)174 - 389 333
E-mail: info.nl@stenaline.com

Houd er rekening mee dat we een zogenaamde Data Protection Officer hebben aangewezen met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt onze Data Protection Officer, Wiebke Jensen, bereiken op dpo@stenaline.com.