Zoek & boek

Voorwaarden | Business Traveller

Algemene Voorwaarden Stena Line Business Traveller


De volgende algemene voorwaarden zijn tot nader order van toepassing. Door het gebruik van het Business Traveller programma verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

1. Lidmaatschap
Het lidmaatschap van het Business Traveller programma staat open voor bedrijven en/of rechtspersonen met een geldig BTW-nummer waarvan de hoofdvestiging een Nederlands of Belgisch fysiek adres heeft.
Het lidmaatschap is niet mogelijk op persoonlijke titel.

Om lid te kunnen worden van Stena Line Business Traveller is een geldig e-mailadres noodzakelijk. Door lid te worden accepteert men dat Stena Line u e-mails stuurt betreffende het lidmaatschap, producten en diensten van Stena Line en andere relevante aanbiedingen van Stena Line, haar dochterondernemingen en partners.

Stena Line zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan externe partijen, maar behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Stena Line B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor alle data en informatie die wordt verzameld. Door lid te worden van Business Traveller stemt u toe dat Stena Line persoonlijke gegevens in elektronische vorm vastlegt en onderhoudt.

Beëindiging van het lidmaatschap is op drie manieren mogelijk:
- U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het programma te beëindigen. U kunt dit doen door een brief/e-mail te schrijven naar Stena Line.
- Wanneer u 24 maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van het programma, behoudt Stena Line zich het recht voor het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.
- In geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als Business Traveller lid of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons of de met ons programma gelieerde onderneming(en), zijn wij gerechtigd uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw rekening en de daarop verleende korting te annuleren.

2. Kortingsstaffels
Met het Business Traveller lidmaatschap kunt u met uw account direct korting krijgen op uw boeking. De hoogte van de korting is afhankelijk van de totale transportomzet op Stena Line routes naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Letland die u in een periode van 12 opeenvolgende maanden behaalt. De korting is boekbaar op basis van beschikbaarheid.

Stena Line bepaalt welke tariefsoorten voor overtochten, pakketreizen of prijzen van aan boord aangeschafte producten in aanmerking komen voor het meetellen in de transportomzet.

Stena Line heeft te allen tijde het recht om de hoogte van de kortingsstaffels te wijzigen.

De telling van de totale transportomzet gaat in voor reizen vanaf het moment dat de overeenkomst bij Stena Line getekend retour is ontvangen.
Alleen transportomzet van overtochten en diensten die vooraf zijn geboekt, komt in aanmerking voor telling.

Het is niet mogelijk achteraf uw klantnummer aan een boeking toe te voegen. Kortingen worden niet achteraf verleend.

Omzet op pakketreizen, groepsreizen, reizen inclusief transport van derden, alsmede omzet over vracht- en goederenvervoer en diensten die na inscheping worden gekocht of voldaan, vallen buiten de kortingsregeling.

Omzet op reizen die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met Extra punten vallen buiten de regeling.

De Business Traveller korting is niet overdraagbaar aan een derde partij. Indien u hieraan niet voldoet, wordt uw lidmaatschap per direct beëindigd.

3. Reserveringen
Reservering van tickets doet u via www.stenaline.nl/business-traveller.
Business Traveller kortingen zijn alleen beschikbaar voor die personen die bevoegd zijn het account te gebruiken. Mutaties van de contactpersonen dient u direct in uw account te verwerken.
Bij reservering dient u altijd uw klantnummer te vermelden. U ontvangt na reservering een bevestiging per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

4. Betalingsvoorwaarden
De betaling van de geboekte overtochten geschiedt met credit card, iDeal of per automatische incasso (SEPA-formulier). In het laatste geval zullen wij u een doorlopende machtiging toesturen.

5. Annuleren/wijzigen
Op wijzigen en annuleren van boekingen hebben de voor de tariefsoort gebruikelijke regels betrekking. Lees de voorwaarden.
Geannuleerde reserveringen tellen nooit mee in de totale transportomzet.

6. Automatische up- en downgrades
Wanneer u de minimumomzet van een bepaalde staffel heeft behaald, komt u 24 uur na de reisdatum automatisch in een hogere staffel terecht. De teller van de totaalomzet begint opnieuw. Wanneer u binnen 12 opeenvolgende maanden de minimum omzet van uw kortingsstaffel niet heeft behaald, wordt u automatisch in een lagere kortingsstaffel geplaatst.

7. Business Traveller en Extra lidmaatschap
Een contactpersoon die door u geautoriseerd is om te boeken en die lid is van het Extra loyaliteitsprogramma, kan zijn/haar Extra nummer invullen op de gastenlijst van een boeking. Extra punten kunnen niet gespaard worden op de boeking, maar wel op bestedingen aan boord die niet vooraf zijn geboekt. Het is niet mogelijk om een Business Traveller boeking te betalen met Extra punten.

8. Persoonlijke informatie
Stena Line is verantwoordelijk voor alle verzamelde gegevens en informatie. Om de gegevens op de juiste manier te waarborgen en te beheren, volgen wij de wet. Lees voor meer informatie over hoe wij zorgen voor uw gegevens en deze behandelen het privacybeleid van Stena Line.

9. Wijziging programma
Stena Line behoudt zich het recht voor om het Business Traveller programma te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijziging betreft zowel de kortingsstaffels, de tarieven en producten die meetellen in de totaalomzet als de participatie van derde partijen in het programma.
Indien u uw lidmaatschap niet beëindigt, nemen wij aan dat u met de wijzigingen akkoord bent.
Tevens behoudt Stena Line zich het recht voor het programma te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van tevoren bericht. Stena Line is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.

10. Algemene boekings- en reisvoorwaarden
Op alle reserveringen en reizen zijn de algemene vervoers- en reisvoorwaarden van toepassing.