Zoek & boek

Voorwaarden ferry en trein

Ferry en trein: voordelig en comfortabel naar het centrum van Londen

Betalingsmogelijkheden
Wijzigingen
Annuleren
Reserveringskosten
Reisdocumenten
Verzekeringen
Reisbescheiden
Onvolkomenheden
Persoonlijke gegevens
Aansprakelijkheid bij boeking
Vervoer
Stena Line
Reserveringen en wettelijke naamsregistratie
Transport, routes en afvaarttijden
Minder validen
Contact/Openingstijden
Omstandigheden
Disclaimer
Hotelinformatie
Privacy
Links naar partners en andere sites


Betalingsmogelijkheden
Internet
Alle boekingen die via internet gemaakt worden dienen direct in zijn geheel voldaan te worden.

iDEAL Internet bankieren
Op internet kunt u naast met uw Credit Card ook betalen met iDEAL Internet bankieren. Boeken en betalen is mogelijk tot vlak voor vertrek. Op dit moment werken de volgende banken hier aan mee:


Credit Card

Als u via internet boekt kunt u met uw Credit Card betalen. De volgende Credit Cards worden geaccepteerd:


Wijzigingen
Stena Line berekent €15 wijzigingskosten per enkele reis bij wijzigingen.

Bij wijzigingen naar een andere afvaart wordt de op het moment van wijzigen geldende prijs op de nieuw gekozen afvaart in rekening gebracht. Als er op de nieuw gekozen afvaart alleen nog beschikbaarheid is in een hogere tarief klasse dan de tarief klasse waarin de afvaart van de oorspronkelijke boeking is gemaakt, dan wordt dit verschil bij wijziging in rekening gebracht, naast de wijzigingskosten. Bij een lagere tarief klasse wordt het verschil niet teruggestort.

Annuleren
Bij annulering krijgt u 0% van de reissom terug.

Reserveringskosten
Voor online boekingen worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

Reisdocumenten
Voor Groot-Brittannië dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. U dient er voor te zorgen om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.

Verzekeringen
Voor de Reis- en Annuleringsverzekeringen werkt Stena Line samen met Allianz. Wij adviseren u om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Klik hier om de voorwaarden van de verzekeringen te bekijken.

Reisbescheiden
Zorg ervoor dat u een kopie van uw e-ticket bij u heeft voordat u aan uw reis begint. Het e-ticket is een geldig reisdocument voor uw treinreis op de Greater Anglia treindiensten in het Verenigd Koninkrijk en voor uw Stena Line overtocht.

Onvolkomenheden
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier of spoorwegmaatschappij). Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die voor uitvoering van de reis van belang kunnen zijn dient u vooraf te verstrekken. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn, zoals de leeftijd van de deelnemers aan jongerenreizen.

Aansprakelijkheid bij boeking
Degene die de reis boekt (ook voor andere deelnemers) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Vervoer
Let op: uw ticket is alleen geldig in treinen van de Greater Anglia. Voor trajecten van overige (particuliere) ondernemingen dient u een apart vervoersbewijs te kopen.

Het vervoer van reizigers, hun bagage en begeleide auto's vindt plaats overeenkomstig de bepalingen, reglementen en voorwaarden van de betrokken ondernemingen (Stena Line en Greater Anglia) en eigenaren op wier vervoermiddel het vervoer plaatsvindt. Deze liggen ter inzage op de kantoren van de betreffende vervoersmaatschappijen.

Stena Line
Het vervoer vindt plaats overeenkomstig de "Vervoersvoorwaarden Hoek van Holland - Harwich" die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 8 februari 1993. Deze voorwaarden bevatten onder meer uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder inzake enerzijds dood, ziekte of verwondingen en anderzijds schade aan of verlies van voertuigen of bagage en ook met betrekking tot vertraging of wijziging van de vaarroute. Tevens wordt hierin verwezen naar de bepalingen van de Conventie van Athene. Een exemplaar van de "Vervoersvoorwaarden" ligt ter inzage op de kantoren en schepen van Stena Line alsmede bij uw ANVR-reisbureau en is te downloaden van internet: www.stenaline.nl. U gelieve van de inhoud goed kennis te nemen. Volledig overzicht van de vervoersvoorwaarden van Stena Line.

Reserveringen en wettelijke naamsregistratie
Per reservering dient van alle passagiers naam, voorletters, geboortejaar, geslacht en nationaliteit aan Stena Line te worden doorgegeven. We maken u erop attent dat uw boekingsgegevens worden opgenomen in ons adresbestand dat is geregistreerd bij de Registratiekamer in Rijswijk.

Transport, routes en afvaarttijden
Stena Line streeft ernaar u en uw bagage te vervoeren conform de gegevens op uw ticket, ofschoon afvaarttijden, -data en -bestemming beïnvloed kunnen worden door weersomstandigheden of andere operationele factoren. Indien in een dergelijk geval geen afvaart binnen een redelijk tijdsbestek na de schema-vertrektijd kan worden gerealiseerd, zal u een alternatieve ferry-overtocht worden aangeboden. Indien wij u geen passend alternatief kunnen bieden of u hier geen gebruik van wenst te maken, zullen wij u de reissom voor de overtocht restitueren. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd in geval van kosten/ongemak bij wijziging of annulering van uw reis door overmacht.

Minder validen
Indien assistentie in de terminal gewenst is, dient dit bij boeking opgegeven te worden, uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw reis. Indien u online heeft geboekt, dient u na boeking contact op te nemen met Stena Line om aan te geven dat u assistentie wenst. Stena Line is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid van hotelinformatie omtrent faciliteiten voor minder validen.

Contact/Openingstijden
Indien u ons telefonisch wilt bereiken dan kan dit onder telefoonnummer 0174 315 811 van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 15.00 uur.

Omstandigheden
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden ter plaatse en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming.

Disclaimer
Stena Line besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze site. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na enige tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stena Line is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website of advertenties. Stena Line behoudt zich het recht voor om de in deze uitgave vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen, enz. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Stena Line is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Alle informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Stena Line worden gewijzigd.

Hotelinformatie
De hotelinformatie op deze website is rechtstreeks afkomstig van de hotels zelf. Stena Line is niet verantwoordelijk voor deze informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Privacy
Stena Line respecteert de privacy van bezoekers op deze site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens? Stena Line stelt uw gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:
- aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf, zoals hotels
- als Stena Line hier wettelijk toe verplicht wordt
- als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Stena Line-diensten of om de rechten van Stena Line zelf te beschermen

Links naar partners en andere sites
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden getoetst op betrouwbaarheid. Stena Line is echter niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.


Indien je gebruik wilt maken van de vervoersdiensten van andere partijen dan Stena Line (Greater Anglia) dan dien je voorafgaand aan het boeken de dan geldende voorwaarden te raadplegen van deze partijen waarmee je jouw reis wilt maken. Stena Line wijst er op dat vervoersdiensten van andere partijen eigen dienstregelingen kennen die jouw verantwoordelijkheid zijn. Controleer als van vervoersdiensten van andere partijen gebruik wordt gemaakt dus goed of de verschillende dienstregelingen op elkaar en op de diensten van Stena Line aansluiten. Stena Line is niet verantwoordelijk en evenmin aansprakelijk voor aansluitingen of afwijkingen van de dienstregelingen (door staking of overmacht of om welke reden dan ook). Evenmin is Stena Line aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of als deze veroorzaakt zijn door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.